Bestuur en Commissies

Het bestuur van PWC bestaat uit de volgende personen. Het bestuur vergadert één keer per maand over lopende zaken of over bijzonder ingekomen stukken. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering voor alle leden en ouders.

Algemeen bestuur PWC

Voorzitter: Pieter Kloosterman
Secretaris: Ineke Antuma
Penningmeester:Albert Busman
Algemeen: Dick Postma (Jeugd Waterpolo)

Waterpolo Commissie (waterpolo@pwcbuitenpost.nl)

Dick Postma Trainer / Lid
Gerlof Solle Trainer / Lid
Marit Krottje Trainer / Lid
Harry de Bruin Lid
Menno SolleLid

Zwem Commissie (zwemmen@pwcbuitenpost.nl)

Janneke BiermaTrainer / Lid

Activiteiten Commissie (activiteiten@pwcbuitenpost.nl)

Roelie Lid
Johanna Lid
MarianneOuder
WilmaOuder
GrietjeTrainer / Lid
AllettaTrainer / Lid
WesleyTrainer / Lid
Jan TjerkLid

Sponsor Commissie (sponsor@pwcbuitenpost.nl)

Anja WitteveenLid
Jeltje TilmaLid
Kim LeopoldLid

Wedstrijd Commissie (wedstrijd@pwcbuitenpost.nl)

Jitske DriessenLid
Roan AltenaLid
Auke LudemaLid