Zwemmen

Als men lid wordt is er geen enkele verplichting mee te doen met wedstrijden. Het doel van de
trainingen is alleen wel oefenen voor een mogelijke wedstrijd. De wedstrijden waar de vereniging
aan meedoet zijn onder andere de competitiewedstrijden van het district, de Fryselcup en de
Miniorenwedstrijden (±6-12 jaar) en de Junioren-Jeugd wedstrijden (12-18 jaar). Teneinde goede
prestaties (te blijven) leveren is het noodzakelijk dat er steeds voldoende gelegenheid is om te
trainen.


Indeling van de zwemgroepen

Beginnende zwemmers
Het op een leuke en verantwoorde manier aanleren van de verschillende zwemtechnieken.
Daarnaast wordt gewerkt aan een basis zwemconditie. Voordat een zwemmer zich mag aanmelden
voor deze groep is er een minimale zwemvaardigheid vereist (diploma A).


Gevorderde zwemmers
Het voortbouwen op de vaardigheden die de zwemmers al geleerd hebben. De zwemtechniek en
conditie worden verder ontwikkeld. Daarnaast wordt er meer getraind op snelheid. De zwemmers
leren werken aan hun wedstrijdmentaliteit en leren zich te motiveren om hun eigen prestaties te
(blijven) verbeteren.


Selectie zwemmers
Het doel van de selectie is het aanbieden van trainingen aan gemotiveerde en getalenteerde
zwemmers binnen P.W.C.. Van de selectie zwemmers wordt verwacht dat zij aan in ieder geval de
competitiewedstrijden meedoen. De selectie bestaat uit zwemmers in de minioren, junioren en jeugd
leeftijd. Zij worden geselecteerd op basis van inzet en talent. Deze trainingen zijn uitdagender dan de
gemiddelde training binnen de zwemclub, om de motivatie van de zwemmers vast te houden en te
vergroten. Binnen de trainingen wordt, afhankelijk van de periode in het seizoen aandacht besteed
aan het verbeteren van de zwemtechniek en het verbeteren van de conditie.


Seniorenzwemmen
Seniorenzwemmen kan vanaf 20 jaar en tot op hoge leeftijd. Dit gebeurt onder toezicht van een
trainer. In deze verschillende groepen kan een keus gemaakt worden uit verschillende tijdstippen.
Alle mogelijke zwemslagen en wedstrijdslagen worden beoefend en op die manier wordt de
lichamelijke conditie verbetert en behouden. Ook wordt aquagym verwerkt in verschillende groepen.
Er is gelegenheid om een keus te maken naar zwem behoefte. Zwem je fit is overal verzekerd.

Deelname aan wedstrijden
Deelname aan wedstrijden is geen verplichting, maar is wel een leuk onderdeel om te doen. Ook is
het deelnemen aan een wedstrijd een sociaal element doordat het een teamuitje is. In een overleg
van de trainers worden de kandidaten op verschillende niveaus voorgedragen.
Districtscompetitie: Naar oordeel van de technische commissie op basis van persoonlijk record.
Limietwedstrijden: Kanshebbers op een Limiet op grond van persoonlijk record. Bij het behalen
bestaat het recht op deelname aan de Regiokampioenschappen van het Noorden. Men kan zelf de
programmanummers bepalen waarop men wil uitkomen.


Miniorenwedstrijden: Kinderen in de basisschoolleeftijd, kunnen in de voorrondes zwemmen op
individuele nummers, zonder als doel de finale van de Regio Minioren wedstrijden te halen. Maar als
graadmeter voor hun kunnen en vorderingen.
Junioren-Jeugd wedstrijden: Zwemmers tot 18 jaar kunnen na de minioren periode doorstromen
naar deze wedstrijden. Hier kunnen de PR’s worden aangescherpt en limieten voor de Regio
Kampioenschappen worden behaald. De te zwemmen programmanummers staan van te voren vast.
Fryselcup: De afvaardiging voor deze wedstrijden wordt per keer bepaald.
Medaillewedstrijden: Meerdere medaillewedstrijden, waarbij vaak ook een trofee voor de best
presterende club. Hierbij zijn vaak klassen voor alle leeftijdsgroepen aanwezig en kunnen alle
leeftijden deelnemen.