Vertrouwens persoon binnen PWC

We willen als PWC een omgeving creëren waar we veilig kunnen sporten. Samen als vereniging willen we voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag, pesten, seksuele intimidatie , ruzie en discriminatie plaats vind. We moeten samen zorgen voor een veilig en prettig sport klimaat.

Stel nu dat?

Helaas komt het toch voor binnen verenigingen dat er een incident plaats vind. Hiervoor hebben we vertrouwens personen waarmee je kunt en mag praten. Zij zijn voor PWC een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en vooral veilig blijft.

Voorkomen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen voor dat er problemen zijn. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt aan je trainer, of de vraag waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor zwemmers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en vrijwilligers. Het vroegtijdig melden en er over praten zorgt er voor dat er snel een einde gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie.

Wanneer kan ik terecht bij een vertrouwenspersoon?

Als je vragen of zorgen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jou team of sport kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten of gepest worden
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en of aangeraakt word door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jou directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind word omgegaan binnen PWC;
  • je vraagt je af of jou gedrag als trainer/coach verstandig is; iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De vertrouwenspersoon garandeert anonimiteit en onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming. Dus: van de gesprekken die met de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat daarvoor door de betrokkene/ melder expliciet toestemming is gegeven en deze van een en ander op de hoogte is gesteld.

Ook al kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken, dit zal nooit zonder overleg met en toestemming van de betrokkene/melder gebeuren!

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De vertrouwenspersoon rapporteert op verzoek aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest en van welke aard deze meldingen waren.

Onze vertrouwens personen

Jeltje Tilma
Wesley Smit

Protocollen

Ons pestprotocol is te vinden hier
Ons protocol over (seksuele) intimidatie vind je hier